De visie

De UOV organiseert netwerken van professionals met als doel verbindingen te leggen tussen gelijkgestemden op de arbeidsmarkt rondom arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Door netwerken de ruimte te geven zich te kunnen ontwikkelen tot volwaardige zelfstandige onderhandelingspartners draagt de UOV bij aan het creëren van gedragen afspraken op het gebied van arbeidsvoorwaarden en inkomenszekerheid voor de aangesloten leden.

Wat doen we?

De UOV organiseert en ontzorgt verenigingen en netwerken van professionals met professionele dienstverlening gericht op verenigingsmanagement. Daarnaast bieden wij diensten gericht op het creëren van inkomenszekerheid voor aangesloten leden.

Lees hier meer over onze diensten

Diensten

Oprichten vereniging / netwerk van professionals

De UOV ondersteunt bij de oprichting van verenigingen die gericht zijn op de belangenbehartiging van professionals. Lees hier meer

Verenigingsmanagement

De UOV ontzorgt bestaande verenigingen bij alle facetten die komen kijken bij het runnen van een professionele vereniging. Lees hier meer

Communicatie

Een professionele vereniging staat of valt bij goede communicatie. Passende communicatie die aansluit bij de (potentiele) leden en de werkgever. De UOV ondersteunt verenigingen in dit proces.

Individuele belangenbehartiging

Het individuele belang van uw leden is in goede handen bij de professionals van de UOV. Lees hier meer

Collectieve belangenbehartiging

Voor het succesvol laten verlopen van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden van uw leden kunt u een beroep doen op de professionele adviseurs arbeidsverhoudingen van de UOV.

Ledenvoordelen

Het netwerk van de UOV biedt vele collectieve ledenvoordelen voor de aangesloten verenigingen. Lees hier meer.

Het Netwerk

Sluit je aan!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die wij voor bestaande werknemersverenigingen kunnen bieden of wilt u meer weten over de mogelijkheden om een vereniging op te richten? Neem dan contact met ons op.

0345 – 851 057
www.uov.nl
info@uov.nl