Verkiezingen: Wat zijn de plannen voor de arbeidsmarkt?

De verkiezingen zijn aanstaande. De VCP heeft op het thema arbeidsmarkt de programma’s doorgenomen en een aantal opvallende voornemens van partijen op een rij gezet. Op de arbeidsmarkt is op advies van sociale partners afgelopen kabinetsperiode een samenhangend pakket aan maatregelen uitgewerkt. Wat stellen de politieke partijen voor? In dit artikel staan we stil bij […]

Verkiezingen: Wat zijn de plannen voor de sociale zekerheid?

De verkiezingen zijn aanstaande. De VCP heeft op het thema sociale zekerheid de programma’s doorgenomen en een aantal opvallende voornemens van partijen op een rij gezet. Sociale zekerheid draagt bij aan bestaanszekerheid, een belangrijk verkiezingsthema. Wat stellen de politieke partijen voor? In dit artikel staan we stil bij de WIA, de AOV voor zelfstandigen, de […]

SER stelt richtbedragen or-scholing 2024 vast

De SER heeft de richtbedragen voor or-cursussen voor 2024 vastgesteld. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.250 euro per dagdeel per or (was in 2023: 1.160 euro). Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving is 200 euro per dagdeel […]

VCP herhaalt oproep: AOW-leeftijd moet ook kunnen dalen

De AOW-leeftijd blijft in 2029 ongewijzigd, schrijft minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Net als in het jaar ervoor krijgen mensen AOW vanaf 67 jaar en 3 maanden. De VCP vraagt al jaren aandacht voor een fout in de systematiek. De AOW-leeftijd kan namelijk alleen maar gelijk blijven of stijgen, maar bij een […]

Versterk de positie van de mantelzorger

Vandaag is het de Dag van de Mantelzorg. Een belangrijke dag om mantelzorgers extra in het zonnetje te zetten en onze waardering uit te spreken. Mantelzorgers die zorgen voor een ziek familielid, vriend of kennis, zijn onmisbaar voor de samenleving en ons zorgsysteem. “Door het tekort aan zorgpersoneel en de vergrijzing wordt het beroep op […]

Teleurstelling van PensioenLab over reactie sector op aanwas jonge pensioenfondsbestuurders

Het PensioenLab is teleurgesteld over het aantal jongeren dat plaats mag nemen aan de bestuurstafel van pensioenfondsen. Ondanks de inzet en toewijding van jonge kandidaten die hebben deelgenomen aan de PensioenLab Academie en nu beschikken over geschiktheidsniveau A en bestuurlijke ervaring, blijven zij geconfronteerd worden met afwijzingen bij sollicitaties naar bestuursfuncties. Terwijl het aantal jongeren […]

Verder aftoppen pensioen onverstandig en ongewenst

Pensioen gebruikt als pleister op de wondenVerschillende partijen hebben maatregelen laten doorrekenen door de CPB om de fiscale ruimte voor pensioensparen te beperken. Dat is opvallend omdat je er in de verkiezingsprogramma’s van de partijen vrijwel niets over leest. Het wordt gebruikt als pleister op de wonden, omdat het forse belastinginkomsten voor de overheid naar […]

Pensioen3Daagse van start – heb jij geen pensioenregeling? Meld je dan!

Van 7 tot en met 9 november is alweer de 13e editie van de Pensioen3Daagse. In dit kader doet de VCP de oproep aan werkgevers en werknemers die geen pensioenregeling hebben zich te melden op de website geenpensioen.nl. Op die website is ook een handig stappenplan te vinden hoe er wel tot een pensioenregeling kan worden gekomen. De website is […]

StvdA overhandigt handreiking De overgang en werk aan demissionair minister Van Gennip

Ieder jaar ervaren ruim 170.000 vrouwen dusdanige hinder van overgangsklachten dat het invloed heeft op hun werk. Het doel van de handreiking van de Stichting van de Arbeid, waar de VCP deel van uitmaakt, is om het taboe rondom de overgang te doorbreken en het onderwerp bespreekbaar te maken op de werkvloer. De handreiking is overhandigd aan […]

Begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De begrotingsbehandeling SZW in de Tweede Kamer heeft 11 en 12 oktober plaats gevonden. Dat is vroeger dan normaal vanwege het verkiezingsreces. De VCP heeft voorafgaand aan de behandeling onze input bij een aantal partijen onder de aandacht gebracht, daarbij lag de nadruk op middengroepen en professionele ruimte. De Tweede Kamer heeft een kort verslag gepubliceerd van […]