Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

De VCP krijgt veel vragen van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers over de zogeheten arbeidskorting. Er loopt een juridische procedure, maar het kabinet neemt in een reactie een voorschot op de uitkomst. Als de arbeidskorting weg zou vallen is dat financieel een grote klap voor een grote groep arbeidsongeschikte werknemers. ‘Dat zou wrang zijn. Dit is een […]

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

De SER heeft vandaag de verkenning: “Beleidsagenda Europese Unie 2024-2029” vastgesteld. In het kader van de aankomende Europese verkiezingen in 2024 en de daaropvolgende 5-jaars agenda van de EU, benadrukt de SER een aantal elementen die van belang zijn voor Nederland. De SER wijst erop dat goed Europees beleid begint met een betere verbinding en […]

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

Zorg voor passende begeleiding en ondersteuning voor de groep jongeren met een beperking, dat schrijft Stichting Studeren en Werken op Maat (SSWOM), aangesloten bij de VCP, in een manifest dat overhandigd is aan verschillende Kamerleden. Er worden diverse voorstellen gedaan om de positie van jongeren met een beperking te versterken. ‘Het is nu de hoogste […]

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Voor de tweede keer heeft VCP Young professionals, de jongerenorganisatie van de VCP, vlak na Prinsjesdag een bijeenkomst georganiseerd voor jonge leden om hen bij te praten over het nieuwe politieke jaar en wat dit betekent voor jongeren. Ook zijn daarbij de plannen van de verschillende politieke partijen besproken. ‘Een duidelijke boodschap die werd afgegeven […]

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

De VCP heeft een overzicht gemaakt van de maatregelen die op Prinsjesdag in de Miljoenennota bekend zijn gemaakt. Onze eerste reactie op de Troonrede lees je hier, voor een overzicht van de maatregelen, klik hier. De Tweede Kamer debatteert daags na Prinsjesdag altijd over de begroting van het kabinet. Partijen stellen wijzigingen voor en zullen vanwege de […]

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

De Handreiking van de Stichting van de Arbeid heeft een update gekregen. De handreiking biedt handvatten aan (toekomstige) moeders en vaders en hun werkgevers hoe om te gaan met zwangerschap op het werk. Een open houding en flexibiliteit van de werkgever tijdens zwangerschap van een werknemer komt de werkrelatie vaak ten goede. HandvattenHet document is gemaakt voor […]

Bestaanszekerheid van brede middengroepen wederom vergeten

“Het motto ‘Bestaanszekerheid voor iedereen’ wordt onvoldoende waargemaakt. De koopkrachtoperatie van het kabinet resulteert in een herverdeling waarbij de meeste middengroepen koopkracht inleveren. Niet iedereen met een baan profiteert. Het welzijn van grote groepen huishoudens staat onverminderd onder druk, vreest de VCP.” “Er is veel onrust en onzekerheid bij huishoudens door de hoge energiekosten, mobiliteitskosten, […]

Update: Overleg zware beroepen en duurzame inzetbaarheid

Deze week heeft minister Schouten de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen rondom duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.Werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de Stichting van de Arbeid benadrukken dat zij het ingezette overleg op constructieve wijze voortzetten. Sociale partners streven ernaar eind november met een samenhangend pakket te komen. Lees hier de brief

Wet ‘Werken Waar je Wilt’ keihard nodig

Het is hard nodig dat werknemers meer te zeggen krijgen over de plek waar ze werken om bijvoorbeeld werk en zorg beter te kunnen combineren, dat staat een brief die VCP, FNV en CNV naar de Eerste Kamer hebben gestuurd. Op 12 september wordt daar het wetsvoorstel ‘Werken waar je Wilt behandeld. VCP, FNV en […]