CBS: 1,4 miljoen vakbondsleden in 2023

Op dit moment zijn ongeveer 1,4 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond. Dat zijn er 4 procent minder dan in 2021, meldt het CBS. De afname van het aantal leden in twee jaar tijd was in 2023 kleiner dan in 2021. Het aantal werknemers dat is aangesloten bij de VCP, neemt licht af.

Professionals centraal
De VCP komt volgens de rapportage op 153 duizend werknemers in de achterban. “Veel vakorganisaties aangesloten bij de VCP zijn georganiseerd rond beroep en bedrijf. We staan ook altijd open voor andere organisaties die zich bij ons willen aansluiten. Wij stellen het belang van de professionals centraal. Voor dat belang komen wij ook op tijdens het sociaal-economisch overleg in SER, Stichting van de Arbeid en richting politiek. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over pensioenen, de arbeidsmarkt of inkomensbeleid”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Overweeg lidmaatschap
Van de werknemers die in 2022 geen lid waren van een vakbond, was voor 54 procent de belangrijkste reden daarvoor dat men er nooit serieus over had nagedacht. “Toch is het belangrijk daarover na te denken”, volgens VCP-voorzitter Nic van Holstein, “want vakorganisaties komen op voor het belang van professionals. De vakbonden doen belangrijk werk voor arbeidsvoorwaarden en inkomen van werknemers. Op de site van VCP staat hoe je lid kunt worden van onze vakorganisaties.”

Recent nieuws