De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

In Nederland krijgt 43% van de zwangere vrouwen te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Via een campagne van WOMEN INC, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zet de VCP zich samen met andere organisaties zoals FNV, CNV en het College voor de Rechten van de Mens in om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan. ‘Het is onacceptabel dat zwangerschapsdiscriminatie nog zo vaak voorkomt’, zegt beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Zwangerschapsdiscriminatie
Zwangerschapsdiscriminatie is het benadelen van een werknemer omdat zij zwanger is of net moeder is geworden. Het kan in alle fases van arbeid optreden. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om afwijzing tijdens een sollicitatiegesprek, het mislopen van een promotie of het niet krijgen van een contractverlenging als je in verwachting bent. In vergelijking met eerdere onderzoeken is er geen daling van het percentage zichtbaar en blijft het al jaren steken op 43% van de zwangere vrouwen die te maken heeft met zwangerschapsdiscriminatie.

Weinig herkenning
Uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat slechts 34% van de vrouwen hun ervaringen als discriminatie weet te identificeren. Ook wordt er amper melding gemaakt van zwangerschapsdiscriminatie, in slechts 11% van de gevallen. ‘Met deze campagne willen we aandacht vragen voor zwangerschapsdiscriminatie en het bewustzijn vergroten. Vrouwen hebben recht op een gelijke kans op de arbeidsmarkt en daar hoort zwangerschapsdiscriminatie niet in thuis’, zegt Heemskerk. Meer informatie over de campagne is hier te vinden, inclusief ervaringsverhalen en tools voor werknemers én werkgevers.

Recent nieuws