Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

De VCP heeft een overzicht gemaakt van de maatregelen die op Prinsjesdag in de Miljoenennota bekend zijn gemaakt. Onze eerste reactie op de Troonrede lees je hier, voor een overzicht van de maatregelen, klik hier.

De Tweede Kamer debatteert daags na Prinsjesdag altijd over de begroting van het kabinet. Partijen stellen wijzigingen voor en zullen vanwege de verkiezingen nog meer dan anders hun stempel op de plannen willen drukken. Voorafgaand aan deze Algemeen Politieke Beschouwingen heeft de VCP een brief gezonden aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. De VCP deed daarin een pleidooi voor de middengroepen. VCP voorzitter Nic van Holstein die genodigd was om bij de Troonrede aanwezig te zijn gaf direct na afloop aan dat in de kabinetsplannen de bestaanszekerheid van brede middengroepen wederom vergeten was.

Op de eerste dag van het debat in de Tweede Kamer kwamen middeninkomens uitvoerig aan bod. Door politiek verslaggevers werd aangegeven dat je de discussie ziet verschuiven naar de middeninkomens. Verschillende partijen vroegen aandacht voor de stijgende kosten waardoor veel mensen met een middeninkomen het afgelopen jaar soms ook niet meer wisten. Een groep met een normale baan en een normaal inkomen die in het kabinetsbeleid steeds vergeten word. Verschillende fracties van links tot rechts gaven aan het echt belangrijk te vinden om ook iets te doen aan de middeninkomens. Over de maatregelen die daarvoor nodig waren liepen de meningen nog sterk uiteen. Partijen zullen daarover overeenstemming moeten bereiken. De VCP zal schep in de gaten houden of de oplossingen die gekozen gaan worden ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben.

Recent nieuws