Goed nieuws voor thuiswerkende grensarbeiders

Vanaf 1 juli 2023 gaat een nieuwe kaderovereenkomst in binnen de Europese Unie waarbij thuiswerkende grensarbeiders tot 50% van hun arbeidstijd thuis kunnen werken, zonder dat dit gevolgen heeft voor belasting en sociale zekerheid. Nederland is een van de ondertekenaars van deze kaderovereenkomst, evenals Duitsland. België zal naar verwachting volgen. Ook de meeste andere EU landen zullen tekenen. Dit blijkt uit een Kamerbrief deze week. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft herhaaldelijk om oplossingen gevraagd aan het ministerie en is blij met deze oplossing. Nu hybride werken meer geaccepteerd lijkt is het goed dat er nu betere structurele Europese afspraken zijn. Natuurlijk zijn er nog losse eindjes, maar voor nu lijkt het in ieder geval geregeld voor werkenden. Dat is goed nieuws.

Coronapandemie
Tijdens de coronapandemie moesten mensen ineens thuiswerken. Voor grensarbeiders betekende dat dat zij in hun woonland aan het werk moesten. Dit zou problemen geven met belasting en sociale zekerheidsregels, omdat men ineens niet meer genoeg in het werkland aan het werk was en daarmee dan ook onder de sociale zekerheidsregels van het woonland zouden gaan vallen. Mede op aandringen van de VCP zijn er toen tijdelijke afspraken gemaakt waardoor werkenden er niet onder gingen lijden. Deze tijdelijke afspraken werden steeds verlengd, maar zouden per juli 2023 vervallen. De noodzaak tot meer structurele afspraken was evident.

Thuiswerken
De landen die de kaderovereenkomst ondertekenen spreken af dat tot 50% van de arbeidstijd  gewerkt mag worden in het woonland zonder dat dit gevolgen heeft. Willen werkgevers en werknemers een beroep op deze kaderovereenkomst dienen ze zich wel te melden bij de SVB, wanneer dit niet gebeurd, geldt in principe de staande wet- en regelgeving. Omdat de uitvoering door de SVB als structurele stap wat tijd vergt heeft de minister de SVB gevraagd om een noodscenario te creëren waardoor de SVB wel in juli 2023 al kan beginnen, maar het pas halverwege 2024 gestandaardiseerd is. Daarnaast probeert het kabinet in belastingverdragen thuiswerkers te incorporeren, dit vergt echter veel tijd.

Tijdelijk telewerk
Er komen ook oplossingen voor een werkende die tijdelijk grensoverschrijdend telewerkt. Dit kan bijvoorbeeld wanneer men tijdelijk in een andere EU land, en vanuit daar voor de eigen werkgever in Nederland aan het werk is, bijvoorbeeld omdat men met een partner naar het buitenland gaat, maar wel hier werkzaam blijft, of een workcation. Deze vormen zullen onder de verordening detachering gaan vallen waardoor de sociale zekerheidswetgeving van de ‘uitzendende’ lidstaat blijven gelden.

Recent nieuws