Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

De VCP krijgt veel vragen van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers over de zogeheten arbeidskorting. Er loopt een juridische procedure, maar het kabinet neemt in een reactie een voorschot op de uitkomst. Als de arbeidskorting weg zou vallen is dat financieel een grote klap voor een grote groep arbeidsongeschikte werknemers. ‘Dat zou wrang zijn. Dit is een kwetsbare groep werknemers die ondanks arbeidsongeschiktheid aan het werk is. Zij mogen niet de dupe worden van het systeem dat is ontstaan’, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Kabinetsreactie
De aanleiding is een juridische procedure waarbij cassatie is ingesteld bij de Hoge Raad door het ministerie van Financiën. Het demissionaire kabinet heeft in een reactie aangegeven de uitspraak af te wachten, maar geeft daarbij wel aan dat het volledig toepassen van de arbeidskorting mogelijk niet meer passend is. ‘Dat kan honderden euro’s per maand schelen voor deze gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. Bovendien is er ook bij deze groep al veel onrust en onzekerheid over bestaanszekerheid en de hardheden in de WIA’, zegt Van Holstein.

Arbeidskorting
De arbeidskorting betekent een korting op de te betalen belasting voor werknemers. Het gaat hier om de groep gedeeltelijk arbeidsongeschikten die werken. Als de uitkering via het UWV wordt uitbetaald, wordt de arbeidskorting enkel toegepast op het loon. Bij betaling via de werkgever wordt de arbeidskorting ook op de uitkering toegepast. De arbeidskorting is door de jaren heen flink verhoogd van €920 in 2001 naar € 5.052 in 2023. ‘Het onderscheid tussen beide situaties is daarmee steeds groter geworden. Maar dat corrigeer je niet door deze groep arbeidsongeschikte werknemers de arbeidskorting te ontnemen. Er is zoveel aan knoppen gedraaid dat veel elementen in het belastingstelsel het doel voorbij schieten’, zegt Van Holstein. Bovendien zorgt de steeds hogere arbeidskorting voor een flinke inkomensachteruitgang bij volledige arbeidsongeschiktheid, terwijl zij niet in staat zijn om via werk een hoger inkomen te verkrijgen.

Uitspraak Hof Den Haag
De aanleiding is een uitspraak van het Hof in Den Haag die geoordeeld heeft dat sprake is van ongelijke behandeling wanneer de arbeidskorting over het uitkeringsdeel van het inkomen alleen kan worden toegepast als die via de werkgever loopt en niet via het UWV. En dat terwijl de werknemer afhankelijk is van de bereidheid van de werkgever om de uitbetaling te doen. Ondertussen werkt het demissionaire kabinet aan scenario’s om snel te kunnen handelen als de uitspraak er is.

Recent nieuws