Huidige subsidieronde duurzame inzetbaarheid nog open tot eind maart

Sectoren die willen werken aan duurzame inzetbaarheid kunnen daarvoor nog tot eind maart een plan indienen. De zogeheten Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid & eerder uittreden (MDIEU) kent verschillende instapmomenten biedt sectoren de mogelijkheid om te werken om professionals veilig, gezond en vitaal te laten werken.

Pensioenakkoord
De subsidieaanvraag is mogelijk in het kader van de zogeheten MDIEU-regeling, de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. MDIEU vloeit voort uit het Pensioenakkoord dat in 2018 werd gesloten tussen kabinet en sociale partners. Een van de afspraken was toen dat zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken.

RVU
Via MDIEU is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor de aanpak van knelpunten in de uitvoering van een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Die regeling bestaat al en maakt het mogelijk dat oudere werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd eerder stoppen met werken. Voorwaarde is wel dat sectoren tegelijkertijd óók minimaal 25% van het subsidiebedrag investeren in duurzame inzetbaarheid.

Samenwerking
MDIEU is een vijf jaar durende regeling die loopt tot en met 2025. Er is bij elkaar een miljard euro mee gemoeid. Op basis van de regeling kunnen samenwerkingsverbanden van sociale partners in branches en sectoren een subsidieaanvraag indienen. Ook andere partijen kunnen zich hierbij aansluiten, zoals ondernemingen, O&O-fondsen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en kenniscentra.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het ministerie.

Recent nieuws