Jongeren aan de slag met adviezen voor de pensioensector

Opnieuw gaat er een groep enthousiaste jongeren vanuit Stichting PensioenLab aan de slag met belangrijke vraagstukken op het gebied van pensioenen. Gedurende een paar maanden verdiepen zij zich in een onderwerp die om een antwoord vragen. Aan het eind van het traject presenteren de jongeren hun advies aan de pensioensector. ‘Het is belangrijk jongeren een stem te geven in de pensioendiscussie, zeker gezien de transitie naar een nieuw pensioenstelsel’, zegt Sacha Heemskerk, bestuurslid Stichting PensioenLab namens VCP Young professionals.

De stem van jongeren
Het doel van Stichting PensioenLab is om jongeren een stem te geven in de pensioendiscussie. Jongeren gaan aan de slag met interessante pensioenvraagstukken. Zij krijgen hierbij alle ruimte om hun kennis, vaardigheden en creativiteit in te zetten om tot een goed advies te komen. ‘De transitie naar een nieuw pensioenstelsel heeft grote gevolgen, ook voor jongeren. Daarom is het belangrijk om juist ook jongeren te betrekken. PensioenLab geeft hen dat podium’, zegt Heemskerk.

Belangrijke vraagstukken
Tijdens deze editie van PensioenLab staan vier vragen centraal. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren beter vertegenwoordigd zijn in verantwoordingsorganen? Hoe breng je jongeren op de hoogte van het nieuwe pensioenstelsel? Wat vinden jongeren van verplichte aansluiting, ook met terugwerkende kracht? En hoe wordt gedacht over beleggen in de wapenindustrie door pensioenfondsen? Relevante vraagstukken die jongeren aangaan. Aan het eind van het traject krijgen zij de kans het advies te presenteren aan de pensioensector om hen te overtuigen.

Stichting PensioenLab
Stichting PensioenLab is opgericht door VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Young & United. PensioenLab wil meer jongeren enthousiast maken voor een plek in een pensioenfondsbestuur of een verantwoordingsorgaan en een stem geven in het pensioendebat. Meer informatie over de projecten en de werving vind je op de website van PensioenLab.

Recent nieuws