Maand van de medezeggenschap

November is de maand van de medezeggenschap en is bedoeld om aandacht te vragen voor de belangrijke positie die medezeggenschap inneemt in veel organisaties. De VCP maakt graag gebruik van dit momentum, om het belang van goede medezeggenschap nog eens een keer nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.

Belang van medezeggenschap
Medezeggenschap is een belangrijk recht van werknemers. Zo kunnen zij invloed uitoefenen op besluiten en de gang van zaken bij hun werkgever. Dat leidt tot evenwichtige besluitvorming en duurzame arbeidsverhoudingen. Juist in een krappe arbeidsmarkt is dat essentieel, draagt het bij aan binding van de werknemers aan de organisatie en zorgt voor draagvlak. Tegelijk krijgt een onderneming zo belangrijke informatie vanaf de werkvloer. De VCP is actief betrokken bij SER-adviezen en aanbevelingen die medezeggenschap moeten bevorderen. Alle adviezen en aanbevelingen zijn op deze themapagina van de SER terug te lezen.

Naleving van de WOR
Daarnaast is ook simpelweg naleving van belang. Al jaren is het aantal werkgevers met meer dan vijftig werknemers dat geen OR heeft redelijk stabiel, nadat het jaren enigszins terugliep. Nog steeds heeft rond de 30% van de werkgevers geen OR, terwijl dat wel zou moeten. Dit verschilt overigens sterk per sector. “Werkgevers moeten zich serieus inspannen om aan de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) te voldoen. Medezeggenschap mag geen loze letter zijn.”, aldus de VCP. De VCP kijkt uit naar het nieuwe nalevingsonderzoek dat door SZW wordt gedaan en ieder moment kan verschijnen. Het onderzoek is in 2017 voor het laatst gedaan. Om het nalevingspercentage te verhogen, zullen er verregaande stappen moeten worden gezet. De Sociaal-Economische Raad heeft de wettelijke taak werknemers en besturen in heel Nederland aan te sporen tot medezeggenschap. De SER Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) kan hier een actieve en belangrijke bijdrage aan leveren. Eerder publiceerde de CBM al een stappenplan voor ondernemers en voor werknemers om een ondernemingsraad op te richten.

Diverse activiteiten in het land
Op 2 november start de maand van de medezeggenschap met een bijeenkomst bij de SER. Directeur-generaal Werk Stan Kaatee opent, onder leiding van Ruben Houweling (voorzitter CBM), Jaap Jongejan (voorzitter BVMZ) en Shirley Mathoera (voorzitter NVMZ), de Maand van de Medezeggenschap. Daarnaast geven verschillende partijen uit het MZ-netwerk interessante workshops en sessies waaraan men kan deelnemen en ervaringen kan uitwisselen. Kijk op de website voor het hele programma: https://november-mz-maand.nl/.

Recent nieuws