Machtiging

Machtiging voor aangesloten verenigingen.
  • Naam: UOV (Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties)
    Adres: Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg
    Incassant ID: NL08ZZZ404073180000

    Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan de UOV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het contributiebedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend het contributiebedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de UOV.

    Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.