MDIEU-subsidie voor bedrijven vanaf 1 september 2023 van start

Dit keer kunnen ook individuele bedrijven een subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Daarnaast kan de subsidie worden ingezet om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken. In diverse cao’s en bij verschillende bedrijven wordt hier gebruik van gemaakt.

Subsidie
Het is vanaf 1 september dit keer ook mogelijk om gebruik te maken van de subsidiepot die ingezet kan worden om een subsidie aan te vragen om werknemers vervroegd te laten uittreden. Voorheen konden alleen sectoren een aanvraag doen, dit keer is de regeling ook opengesteld voor individuele bedrijven, zij kunnen hier tot 30 november een aanvraag voor indienen. Een aanvraag kan niet volledig uit vervroegd uittreden subsidie bestaan, er moet minimaal 25% van het aangevraagde budget ingezet worden voor duurzame inzetbaarheid. Op deze pagina kunt u er alles over lezen.

Pensioenakkoord
In het Pensioenakkoord in 2019 is tussen werkgevers, werknemers en overheid afgesproken dat werknemers gezond de pensioenleeftijd moeten kunnen halen en indien dat niet het geval is eerder moeten kunnen stoppen met werken. Daarom is naast de subsidiereling ook een aantal fiscaal regels versoepeld en is de RVU-heffing van 52% niet van toepassing onder een drempelvrijstelling (in 2023: €2.037 per maand). De drempelvrijstelling geldt ook los van eventueel gebruik van de MDIEU-subsidie regeling. Werknemers die maximaal 36 maanden voor de AOW-leeftijd zitten, kunnen een uitkering krijgen ter overbrugging van die periode tot de ingangsdatum van hun AOW. Hierover moet wel met de eigen werkgever afspraken worden gemaakt en een werknemer heeft er niet standaard recht op. Deze regeling loopt tot 1 januari 2025.

Hoe verder na 2025
In de onderhandelingen in 2019 is ook afgesproken dat er gesproken gaat worden over een structurele maatregel in opvolging op deze RVU-regeling. In de StvdA wordt op dit moment gesproken over uittreden en wordt onder andere bekeken welke maatregel de RVU-regeling kan opvolgen. De VCP vindt dat eigenlijk dat de gehele fiscale strafheffing afgeschaft zou moeten worden, waarbij ruimte moet worden gelaten voor sectoraal maatwerk met betrekking tot vervroegd uittreden. Tegelijkertijd moet er ook aandacht zijn voor het aantrekkelijker maken van juist langer vitaal doorwerken, gezien de krapte in veel sectoren. Voor een structurele opvolging lijkt vooralsnog weinig draagvlak bij werkgevers, zo berichtte donderdag ook de Telegraaf. “Mocht er niet tijdig een goed alternatief liggen, dan  houden we de politiek aan een verlenging van de huidige regelingen”, aldus VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk.

Recent nieuws