Over ons

De UOV is een platform voor netwerken van professionals en vak- en beroepsorganisaties van werknemers en zelfstandigen. Ze is jaren geleden ontstaan vanuit de behoefte bij kleinere organisaties zonder eigen personeel om toch professioneel werk te leveren.

De UOV biedt aangesloten organisaties diensten op het gebied van collectieve – en individuele belangenbehartiging en voordelen voor hun leden aan. Maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld de ledenadministratie, de contributie-inning of het secretariaat aan het UOV uit te besteden. Verder worden op themabijeenkomsten best practices uitgewisseld en kunnen leden van elkaars kennis profiteren.

De aangesloten organisaties behouden hierbij hun eigen karakter en volledige zelfstandigheid. Zij staan immers dicht bij hun leden en weten het beste welke behoeften deze hebben. Zij zijn om naast de basisaansluiting te beslissen welke diensten worden ingekocht en in welke mate. De UOV is dienend aan de doelstelling van de aangesloten organisatie.

Via de Ledenraad van de UOV hebben aangesloten organisaties invloed op het beleid. In beginsel vergadert de Ledenraad twee keer per jaar.

De dagelijkse gang van zaken is de verantwoordelijkheid van het bestuur van de UOV. Dit bestuur bestaat uit vijf leden die gekozen zijn uit vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties. De voorzitter van de UOV is Mario Lander.

In juni 2017 is de UOV samen met De Unie tot de Vakcentrale voor Professionals (VCP) toegetreden. Op die manier worden de belangen van de aangesloten bonden behartigd in het centrale sociaal overleg.