Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

De LVV ondersteunt de aangesloten vertrouwenspersonen en richt zich op de erkenning van het vak

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen is een beroepsvereniging van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, integriteit en/of combinaties daarvan.

Het doel van de LVV is het behartigen van de belangen en het ondersteunen van de aangesloten vertrouwenspersonen. Daarnaast richt de LVV zich op de verdere ontwikkeling  en erkenning van het beroep van vertrouwenspersoon en bevordert en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening door middel van persoonscertificering. De LVV wil de functie Vertrouwenspersoon in de wet verankerd zien en dat de  vertrouwenspersoon ook wettelijke bescherming krijgt, zoals bijvoorbeeld een OR-lid. Daarnaast wil de beroepsvereniging dat de functie van vertrouwenspersoon in de CAO van de diverse ondernemingen moet worden opgenomen.  Als gesprekspartner voor de overheid, politiek en stakeholders pakt de vereniging ook haar rol. De LVV wil zichtbaar worden als hét kenniscentrum en dé beroepsvereniging die er toe doet.

Naar de website