MHP Bat Niemeyer

MHP Bat Niemeyer

mhp-bat-niemeyerJouw partner binnen BAT NIEMEYER!
De vereniging Middelbaar en Hoger personele BAT Niemeyer (MHP BN) is een zelfstandige vakvereniging van en voor BAT Niemeyer medewerkers. MHP BN is een onafhankelijke vereniging die voor de belangen van haar leden bij BAT Niemeyer opkomt in zowel collectieve als individuele kwesties. MHP BAT laat zich daarin professioneel ondersteunen door diverse deskundigen van Unie Services.
MHP BN heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en is voor zowel collectieve aangelegenheden, maar ook voor individuele zaken de sparringpartner voor medewerkers van BAT Niemeyer.MHP BN streeft voortdurend naar vernieuwing en flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen. Geen confectie maar maatwerk. MHP BN volgt nauwlettend de trends in arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en de wet en regelgeving. Zij wil hierin binnen

BAT Niemeyer een sturende rol spelen om ook deze vernieuwingen mogelijk te maken. Daarbij mogen persoonlijke keuzes en wensen niet uit het oog worden verloren.

MHP BN biedt:

  • Een persoonlijke professionele begeleiding
  • Kennis van de situatie binnen British American Tabacco (BAT) in het algemeen en BAT Niemeyerin het bijzonder
  • Exclusief ledenvoordeel via www.memberbenefits.nl
  • Themabijeenkomsten over actuele ontwikkelingen
  • Netwerkbijeenkomsten
  • Een betaalbaar lidmaatschap
  • Maar vooral persoonlijke zeggenschap

Correspondentieadres:
MHP Bat Niemeyer
Postbus 41
9700 AA Groningen
Email vmhp.tn@gmail.com

Ook interesse in een bestuursfunctie?
Neem contact op! Telefoonnummer: +31 50 366 42 21