Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen (NVFZ)

Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen (NVFZ)

nvfzDe Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in ziekenhuizen behartigt de collectieve belangen van medewerkers in ziekenhuisapotheken, signaleert knelpunten en speelt in op de nieuwe ontwikkelingen. Ze dient als vraagbaak, geeft zo nodig training en coaching binnen de beroepsgroep en onderhoudt contacten met de vakorganisaties en politiek.

Voor meer informatie kijk op onze website.

Contact

info@nvfz.nl

Naar de website