NVS-Netwerk van Schoolleiders

NVS-Netwerk van Schoolleiders

Netwerk_van_SchoolleidersHet NVS heeft als doel om in overleg met de werkgeversdelegatie van de VO-raad recht te doen aan de positie van de schoolleider. In de VO-raad trekken bestuurders en schoolleiders nu samen op om een zo gunstig mogelijk onderwijsklimaat in Nederland te realiseren. De VO-raad is formeel een bestuurdersorganisatie waar de schoolleiders in het schoolleiders platform (SLP) een stem hebben. Gezien de geschetste ontwikkelingen is het wenselijk om tot een meer zelfstandige vereniging van schoolleiders te komen. Het NVS streeft naar een goed overleg met de onderhandelingsdelegatie van de VO-raad om via arbeidsvoorwaarden recht te doen aan de positie van de schoolleider.
Daarnaast wil de NVS door zitting te hebben in het bestuur van de Stichting Schoolleidersregister VO zelf de regie over de inrichting en eisen rond professionalisering van schoolleiders voeren. Uiteraard in samenspraak met anderen en vanuit een leidende positie zodat er een dynamisch register komt dat recht doet aan verschillen tussen scholen en aansluit bij de praktijk. Het stimuleren van professionalisering en ook het elkaar aanspreken op professionaliteit wordt vormgegeven in het schoolleidersregister. Dit register is nadrukkelijk van en voor schoolleiders. Binnen dit register maken schoolleiders hun vakbekwaamheid en professionele ontwikkeling zichtbaar. Het register geeft kracht aan de beroepsgroep, stimuleert professionalisering van schoolleiders en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Het NVS ziet de operationalisering van het schoolleidersregister VO op 1 januari 2016 als een uitdaging voor het borgen van professionele kwaliteit en eigenaarschap over de eigen positie van de groep schoolleiders in het VO.

 

Naar de website