VMHP Chemie & Coatings

VMHP Chemie & Coatings

De VMHP Chemie & Coatings behartigt de sociale en economische belangen van het middenkader en hoger personeel in dienst van het AkzoNobel concern en in het bijzonder van haar leden.

Daarnaast geven wij de zienswijze weer van onze leden in aangelegenheden van sociaaleconomische – en maatschappelijke aard en wenden wij onze invloed aan om deze zienswijze te realiseren. Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de goede verhoudingen binnen, en aan het welzijn van, het AkzoNobel concern.

 

Naar de website