SER Advies Sociale Innovatie aangeboden aan Tweede Kamer

Een delegatie van de Sociaal Economische Raad heeft het in maart uitgebrachte advies over sociale innovatie aangeboden aan de Tweede Kamer. Namens de VCP was voorzitter Nic van Holstein aanwezig, hij vroeg aandacht voor het belang van professionele ruimte. Het ging voornamelijk over het creëren van een werkomgeving waarin werknemers hun kwaliteiten en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat leidt tot plezierig werken en betere bedrijfsprestaties. Samen met technologische innovatie vergroot dat de arbeidsproductiviteit van organisaties én van de nationale economie.

“Sociale innovatie kan een bijdrage aan een positieve werkcultuur en de verhoging van de zelfredzaamheid van werknemers. De VCP vraagt daarbij aandacht voor de professionele ruimte.  Sociale innovatie moet ruimte geven aan het professioneel oordeelsvermogen en handelen”, aldus Van Holstein. ”Werkdruk en regeldruk vormen daarbij belemmeringen. Voor een werknemer is professionele ruimte en een positieve werkcultuur belangrijk: het draagt bij aan plezier in het werk, welbevinden en voldoening uit prestaties, vakmanschap en beroepseer.”

Daarnaar gevraagd lichte Van Holstein toe dat ook in het eerdere SER advies over de arbeidsmarkt maatschappelijke sectoren daarom aandacht gevraagd werd voor de regeldruk, werkdruk en verantwoordingsdruk in bijvoorbeeld het onderwijs en zorg: “De Tweede Kamer kan juist daarin een rol spelen en het werk aantrekkelijker maken door iets aan de regel- en verantwoordingsdruk te doen. Een andere factor die daarbij meespeelt is de rol van management en leidershap. Sociale innovatie gaat juist ook over de dialoog tussen werknemers en leiding over de inrichting van de organisatie en het werk.”

Kim Putters, Voorzitter SER zei in zijn inleiding: “Sociale innovatie is de menselijke kant van technologische innovatie. De kern is het gesprek tussen werkgevers en werknemers” De voorzitter van de SER-commissie Steven van Eijk noemde “Sociale innovatie is absolute noodzaak en een no brainer.” De gesprek  uit Kim Putters samen met Steven van Eijck, Niek Henk-Jan Hinsenveld, Nic van Holstein, Jan-Pieter Daems en Tweede Kamerleden Barbara Kathmann, Romke de Jong, Daan de Kort en Steven van Weyenberg over het SER-advies: “Naar verdere succesvolle toepassing van sociale innovatie”. Sociale innovatie is de vernieuwing van de arbeidsorganisatie en benutting van competenties gericht op de verbetering van bedrijfsprestaties en ontplooiing van talent. De SER heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de ondersteuning op gebied van sociale innovatie voor organisaties en specifiek het MKB te verbeteren.

Recent nieuws