SER verkenning Europese Unie 2024-2029

De SER heeft vandaag de verkenning: “Beleidsagenda Europese Unie 2024-2029” vastgesteld. In het kader van de aankomende Europese verkiezingen in 2024 en de daaropvolgende 5-jaars agenda van de EU, benadrukt de SER een aantal elementen die van belang zijn voor Nederland. De SER wijst erop dat goed Europees beleid begint met een betere verbinding en een beter begrip van de samenhang tussen Europees en Nederlands beleid.

Nederlandse beleidsmakers moeten beter gebruik maken van de mogelijkheden om Europees beleid mede te bepalen. Dat bevordert ook een betere uitvoering en handhaving van dat beleid. Betrokkenheid van sociale partners is cruciaal en de SER benadrukt dat het belangrijk is dat voorgenomen beleid om de sociale dialoog op EU-niveau te versterken in de nieuwe mandaatperiode daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Nederland is gebaat bij een sterk sociaal Europa. In een wereld met verschuivende politieke en economische machtsverhoudingen is een sterk Europa cruciaal. Grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, digitalisering, goede werk- en leefomstandigheden en het behoud van economische weerbaarheid kunnen en moeten gezamenlijk worden aangepakt.

De SER vraagt in het bijzonder aandacht voor de snelle digitale ontwikkelingen, met name op het gebied van AI, en de impact daarvan op werkenden. Het bevorderen van een mensgerichte benadering van AI, met respect voor werknemersrechten, waaronder bijvoorbeeld ook het instemmingsrecht van de OR voor de inzet van bepaalde systemen, is cruciaal.

De SER benadrukt verder het belang van de economische weerbaarheid van Europa, met een strategische autonome open economie. De SER herhaalt daarbij de 7 uitgangspunten voor handelsverdragen uit haar TTIP-advies, waaronder de naleving van de fundamentele arbeidsnormen (vrijheid van vakbondsorganisatie, collectief onderhandelen, een verbod op kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie en een veilige en gezonde werkomgeving).

Lees het persbericht van de SER hier
De volledige tekst van de SER-verkenning vindt u hier

Recent nieuws