Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

In deze krappe arbeidsmarkt en demografische vergrijzing is sociale innovatie net zo belangrijk als technologische innovatie. Daarmee versterkt het innovatievermogen en innovatiekracht. In het vandaag uitgebrachte advies van de SER “Naar verdere succesvolle toepassing van sociale innovatie” onderschrijft de SER het belang van sociale innovatie voor werknemerstevredenheid, arbeidsproductiviteit en betere inzet van technologie op de werkvloer. Het advies laat duidelijk zien dat goed werkgeverschap, professionele ruimte en gezond en veilig werken randvoorwaarden zijn om werknemers te laten bloeien in een organisatie.

Sociale innovatie verdient continu aandacht
Sociale innovatie is onder meer belangrijk voor een betere kwaliteit van arbeid en meer tevreden en duurzaam inzetbare werknemers. Sociale innovatie is nodig om andere manieren van werken, organiseren en managen te vinden. Het geheel moet bijdragen aan tevreden werknemers en meer productiviteit. “De VCP is blij met dit advies omdat sociale innovatie iets is dat continu aandacht behoeft binnen organisaties. De wereld en mensen veranderen en dat vraagt ook voortdurend om aanpassingen. Er zijn al heel veel voorbeelden uit de praktijk over sociaal innoveren”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “Het zou voor organisaties toch vanzelfsprekend moeten zijn dat het belangrijk is dat je werk goed moet managen, je arbeidsomstandigheden op orde moet hebben, en dat je gebruikt maakt van de kwaliteiten van je professionals om het werk slimmer en beter te doen. Het zou daarom goed zijn wanneer er daadwerkelijk een platform komt voor sociale innovatie”.

Technologische en sociale innovatie gaan hand in hand
De VCP vraagt al jaren aandacht voor het feit dat technologische en sociale innovatie geen gescheiden werelden zijn. Ze moeten hand in hand gaan. “De inzet van nieuwe technologie heeft vaak gevolgen op de werkvloer en moet goed worden ingezet. Dat betekent nadrukkelijk ontwikkeling vanuit de gebruiker en inzetten op een manier die versterkend is voor het werk”, zegt Van Holstein. “Gebruik ook de kennis van professionals op de werkvloer. Zij hebben zelf vaak goede ideeën voor nieuwe technologie, betere toepassing of betere organisatie. Inspraak en medezeggenschap is daarom ook heel belangrijk.” Voor VCP is het daarom ook echt winst dat de SER ervoor pleit dat bij publieke fondsen die gericht zijn op de stimulering van innovatie niet alleen aandacht moet zijn voor technologische innovatie, maar ook niet-technologische (sociale) innovatie.

Recent nieuws