Uitwerking arbeidsmarktpakket belangrijke stap naar betere arbeidsmarkt

Afgelopen jaar is er binnen de Stichting van de Arbeid en in overleg met het kabinet intensief overlegd over de uitwerking van het arbeidsmarktpakket van het SER Middellange Termijnadvies (MLT). Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft daarover vandaag een brief naar de Tweede Kamer gezonden.

“De uitwerking markeert net als het MLT een trendbreuk voor een betere arbeidsmarkt: het contract voor onbepaalde tijd moet de norm zijn voor structureel werk. Voor de VCP weer een belangrijke stap in het keren van de toenemende onzekerheid en een noodzakelijke verbetering van de positie van werkenden op de arbeidsmarkt”, aldus Nic van Holstein, voorzitter VCP.

Naast afspraken over het terugdringen van schijnzelfstandigheid en een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers is de invulling van het basiscontract met meer zekerheid over inroostering en te werken uren, als vervanging van nuluren- en min-maxcontracten, uitgewerkt. Daarnaast worden de regels voor tijdelijke contracten strenger door een vervaltermijn van vijf jaar na drie tijdelijke contracten in plaats van een onderbrekingstermijn van zes maanden tussen contracten. Verder wordt de werkzekerheid voor uitzendkrachten verbeterd en krijgen kleinere werkgevers eerder duidelijkheid over hun re-integratieverplichtingen voor zieke werknemers. Voor het opvangen van crisis en calamiteiten komt een crisisregeling personeelsbehoud die niet ten koste gaat van WW-rechten van werknemers.

De brief ‘Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket’ volgt op de eerdere brief ‘Hoofdlijnen arbeidsmarkt’ van de minister van SZW. Van Holstein: “Ik ben blij dat wij met sociale partners en kabinet gezamenlijk tot deze uitwerking hebben kunnen komen. Nu zal er nog een debat met de Kamer zijn, maar daarna kan het ministerie aan de slag met de voorbereiding van wetsvoorstellen. Voor de VCP is het ook belangrijk dat komende tijd erop ingezet gaat worden om de kwaliteit van re-integratie in het eerste en tweede spoor te verbeteren. Dat is cruciaal voor zieke werknemers.”

Arbeidsmarktpakket

Recent nieuws