VCP: Waarborg de toegankelijkheid en continuïteit van het kinderopvangstelsel

Breng de basis op orde en zorg voor een toegankelijk stelsel waarbij de continuïteit is gewaarborgd, dat schrijft de VCP in een brief aan de Tweede Kamer over het kinderopvangstelsel. Zo pleit de VCP voor het herijken van de maximale uurprijzen, zodat deze weer in lijn zijn met de daadwerkelijke kosten én benadrukt de VCP dat goede arbeidsvoorwaarden van belang zijn. ‘Door grote personeelstekorten en de druk op medewerkers staat het stelsel onder druk en komen werkende ouders in de problemen. Het is de hoogste tijd om de basis op orde te brengen door te investeren in de sector’, zegt Nic van Holstein, voorzitter VCP.

Uitstel nieuw kinderopvangstelsel
Het kabinet heeft besloten om de stelselherziening uit te stellen tot 2027, in plaats van 2025. De stelselherziening houdt in dat werkende ouders een vergoeding krijgen van 96% en de vergoeding rechtstreeks wordt uitbetaald aan de kinderopvangorganisatie om terugvorderingen te voorkomen. Voor veel ouders zal het uitstellen van de stelselherziening een teleurstelling zijn omdat een verlaging van de kosten langer op zich laat wachten. Voor veel ouders is de opvang voor kinderen (te) duur, met name voor middeninkomens. Dit vormt een belemmering om meer uren opvang af te nemen en meer uren te werken omdat er vaak netto weinig over blijft als een ouder meer gaat werken waardoor andere keuzes worden gemaakt.

Grote personeelstekorten
Het uitstellen van de stelselherziening geeft wel ruimte om de basis op orde te stellen. De sector kampt met grote personeelstekorten en de medewerkers staan onder enorme druk. Dat baart de VCP zorgen. Veel ouders worstelen met het vinden van een plek voor hun kind. Ook komt het steeds vaker voor dat deuren gesloten moeten worden of openingstijden worden beperkt vanwege personeelstekorten. Het aanbod groeit niet en daalt zelfs al jaren in de gastouderopvang. Er zal geïnvesteerd moeten worden om het aanbod op orde te brengen. Het herijken van de maximale uurprijs en goede arbeidsvoorwaarden spelen een belangrijke rol.

Toegankelijkheid gastouderopvang extra onder druk
Naast kinderopvang heeft gastouderopvang een belangrijke functie in het stelsel van dagopvang voor kinderen. Gastouderopvang biedt flexibiliteit, extra van belang voor ouders die werken in beroepen met flexibele diensten, zoals in de zorg, bij de politie of brandweer, kleinschalige opvang en wordt ook aangeboden in niet-stedelijke regio’s waar minder vraag en aanbod van kinderopvang is. De VCP vindt het van belang dat ook de gastouderopvang toegankelijk is voor werknemers. Door verschillende overheidsmaatregelen worden drempels opgeworpen en komt de gastouderopvang steeds verder onder druk te staan en dat terwijl het aanbod al jaren afneemt. De VCP roept op om te investeren in gastouderopvang en drempels weg te nemen om te starten als gastouder om de toegankelijkheid te waarborgen.

Lees hier de volledige brief.

Recent nieuws