VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Voor de tweede keer heeft VCP Young professionals, de jongerenorganisatie van de VCP, vlak na Prinsjesdag een bijeenkomst georganiseerd voor jonge leden om hen bij te praten over het nieuwe politieke jaar en wat dit betekent voor jongeren. Ook zijn daarbij de plannen van de verschillende politieke partijen besproken. ‘Een duidelijke boodschap die werd afgegeven is dat er meer inspraak nodig is van jongeren’, zegt Sacha Heemskerk van VCP Young Professionals.

Meer inspraak
Uit onderzoek blijkt dat jongeren voor het eerst slechter af zijn dan de voorgaande generatie. Ook blijkt uit verschillende onderzoeken dat belangrijke mijlpalen worden uitgesteld zoals samenwonen en het krijgen van een kind, als gevolg van onzekerheid. ‘Dat is zorgelijk. Wij vragen hier al langer aandacht voor en vanuit het SER Jongerenplatform liggen diverse adviezen om de positie van jongeren te verbeteren, maar daar wordt te weinig mee gedaan. Een belangrijke taak voor de politiek is om jongeren serieus te nemen en te betrekken bij coalitieonderhandelingen en het maken van beleid, zegt Wouter Kools, vertegenwoordiger van VCP Young Professionals in het SER Jongerenplatform.

Nationale jeugdstrategie en generatietoets
Jongeren zien en pakken kansen, maar er leven ook veel zorgen onder jongeren over de toekomst. Steeds meer jongeren hebben het financieel zwaar en vragen zich af of zij een goed bestaan kunnen opbouwen. Zo zijn er te weinig woningen waardoor de prijzen hoog zijn en lopen de kosten op vanwege stijgende prijzen voor energie, voedsel en zorg. VCP Young Professionals roept, samen met de VCP, de politiek dan ook op een nationale jeugdstrategie te ontwikkelen én implementatie van de generatietoets waar het SER Jongerenplatform ook voor pleit. Zo voorkom je dat stapeling van beleid voor problemen zorgt en dat de positie van jongeren wordt versterkt.

Prinsjesdagborrel VCP-YP Sacha 20 september 2023 (003)

Recent nieuws