Wat verandert erin arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2023?

De VCP geeft elk half jaar een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Klik hier om te lezen wat er per 1 juli gaat veranderen.

Het gaat om verkorting van de loondoorbetalingsperiode voor AOW-gerechtigden, de verplichting voor de werknemer om zijn of haar visie te geven op het re-integratietraject én inwerkingtreding van een nieuwe kaderovereenkomst binnen de Europese Unie waarbij thuiswerkende grensarbeiders tot 50% van hun arbeidstijd thuis kunnen werken, zonder dat dit gevolgen heeft voor belasting en sociale zekerheid.

Recent nieuws