Webinar VCP YP over mentale gezondheid bij werkende jongeren

Welke werkomstandigheden zijn risicovol voor? En wat is juist positief voor de mentale gezondheid? In hoeverre verschilt dit tussen jongeren en ouderen? En wat is daarbij specifiek voor jongeren van belang? Deze en meer vragen stonden centraal tijdens een webinar van VCP Young Professionals, de jongerenorganisatie van de VCP.

Werk staat centraal
Werk speelt een grote rol bij jongeren. Jongeren zitten in een levensfase waarin werk gemiddeld genomen heel centraal wordt. ‘Het is van belang om hier rekening mee te houden. Jongeren vinden gezelligheid op het werk bijvoorbeeld belangrijk. Wanneer sprake is van een conflictsituatie op het werk kan dat bij jongeren een grotere impact hebben dan bij oudere werkenden’, zegt Malte van Veen, werkzaam bij TNO en het Amsterdam UMC als onderzoeker werk en mentale gezondheid.

Autonomie
Voor jongeren is autonomie in het werk belangrijk, maar het is wel van belang om dit af te kaderen. Anders kan dit juist stress verhogend zijn. ‘Het helpt wanneer jongeren voor zichzelf scherp hebben waar er behoefte is aan autonomie en waar juist behoefte is aan hulp’, zegt Van Veen. Verder helpt het wanneer jongeren toegang hebben tot een mentor, buddy of een ervaren collega waar zij terecht kunnen met vragen als zij ergens tegenaanlopen.

Sociale veiligheid
Het is enorm belangrijk dat het goede gesprek centraal staat. Een veilige werkomgeving is dan een noodzakelijke randvoorwaarde. ‘We horen dat veel jongeren de eerste werkplek als de standaard gaan beschouwen en als de manier hoe het er op het werk aan toegaat, terwijl dat niet altijd het geval hoeft te zijn. Het is belangrijk om het gesprek aan te gaan op de werkvloer over behoeften en te spreken over verwachtingen’, zegt Van Veen. Cao-afspraken en de OR kunnen een rol spelen om dit gesprek te bevorderen. Op meerdere vlakken zijn er verschillen in de werk-gerelateerde behoeftes van jongeren en ouderen. Voor organisaties is het van belang om hier meer rekening mee te houden, maar ook vooral niet te denken dat elke werkende jongere hetzelfde nodig heeft. Van Veen roept jongeren op hierover het gesprek aan te gaan en te verkennen hoe hun werkgever en collega’s hun kunnen ondersteunen.

Recent nieuws