Wet Toekomst Pensioenen van kracht

Afgelopen weekend is de Wet Toekomst Pensioenen formeel ingegaan en gepubliceerd. Ook alle lagere wet- en regelgeving is gepubliceerd. “Het echte werk gaat nu beginnen. De arbeidsvoorwaardelijke partijen zijn nu gezamenlijk aan zet om goede pensioenafspraken te maken, zorgvuldig en evenwichtig in lijn met de gezamenlijk geformuleerde doelen”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig
Nu de wet is aangenomen, is het dus zaak dat er goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken worden gemaakt voor een zorgvuldige transitie. Hier ligt niet alleen een belangrijke verantwoordelijkheid voor de vakorganisaties, maar zeker ook voor de betrokken werkgevers en pensioenuitvoerders. De arbeidsvoorwaardelijke partijen hebben hier tot uiterlijk 1 januari 2025 de tijd voor, waarna vervolgens pensioenuitvoerders tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd hebben om die afspraken te implementeren. Voor een zorgvuldige transitie is het belangrijk dat er sprake is van een adequate compensatie en dat geen groepen eenzijdig de rekening betalen.

Informatie voor pensioenprofessionals
Om de arbeidsvoorwaardelijke partijen zo goed mogelijk te ondersteunen is het informatieplatform www.werkenaanonspensioen.nl opgericht. Per doelgroep en per onderwerp wordt de wet- en regelgeving uitgelegd. De website wordt continu voorzien van nieuwe content om pensioenprofessionals zo goed mogelijk te ondersteunen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel dat per 1 juli jl. is ingegaan. Lees hier wanneer welke onderdelen van de wet ingaan. En lees hier wat we de komende tijd in ieder geval nog kunnen verwachten.

Event voor pensioenprofessionals
Op 27 september zal het informatieplatform een congres in Amersfoort organiseren voor alle professionals die betrokken zijn bij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel. Dit event is interessant voor (financieel) adviseurs, pensioenfondsbestuurders, cao-onderhandelaars en leden van een verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan. Interesse om te komen? Stuur een e-mail met uw naam en organisatie naar werkenaanonspensioen@minszw.nl. Er volgt dan zo snel mogelijk meer informatie over de verdere invulling van de dag.

Recent nieuws