Zorg voor gelijke kansen op een zo gezond mogelijk leven

Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven, dat schrijven ruim 70 partijen, waaronder de VCP, in een brief aan minister Schouten (Armoedebeleid) en staatssecretaris van Ooijen (VWS). Het gaat om werknemersorganisaties, zorgbestuurders, wethouders, hoogleraren en velen anderen die de brief hebben ondertekend. De verschillen in gezondheid zijn groot in Nederland. In de brief wordt opgeroepen om zo snel mogelijk stappen te zetten die bijdragen om deze verschillen te verkleinen.

Brede welvaart
Gezondheid is een belangrijk onderdeel van brede welvaart. Veel sociale problematiek, zoals bestaansonzekerheid, een onveilige buurt, een ongezonde leefomgeving en schulden leiden vroeg of laat tot gezondheidsproblemen. Uit onderzoek blijkt dat de gezondheidsverschillen tussen bepaalde groepen zelfs groter worden. “Steeds meer mensen hebben het financieel moeilijk met als risico dat gezondheidsverschillen verder toenemen en dat de groep met een mindere gezondheid groter wordt. Er is actie nodig om het tij te keren”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Bestaanszekerheid
Partijen roepen op om de bestaanszekerheid te verbeteren door te zorgen voor een stabiel en voldoende besteedbaar inkomen. Maar er is meer nodig om de gezondheidsverschillen te verkleinen, zoals gezond eten, goed onderwijs en gezond en veilig werken en wonen. Een hoger besteedbaar inkomen kan daarbij helpen, maar zal het verschil niet ineens laten verdwijnen. “Het is belangrijk om te beseffen dat welke actie je ook neemt er niet ineens levensjaren bij gaan komen in de cijfers, er is langjarig beleid nodig waarbij de resultaten heel lang ‘onzichtbaar’ kunnen blijven. Dat is contra-intuïtief voor veel van het beleid, maar het ontbreken van directe resultaten betekent niet dat er geen actie hoeft te worden genomen”, zegt Van Holstein.

Langetermijndoelen
In de brief worden meer voorstellen gedaan, zoals rekening houden in beleid met gezondheid door de vraag te stellen wat de impact is op de gezondheid van mensen. Verder wordt voorgesteld om lokaal te kijken wat er nodig is om gezonder leven te bevorderen en mensen daarbij te helpen en te ondersteunen. Daarvoor zijn landelijke instrumenten nodig om ervoor te zorgen dat de zorg en ondersteuning die nodig is ook wordt geleverd en om grote verschillen tussen wijken te voorkomen. Ook wordt opgeroepen om voor de langere termijn gezondheidsdoelen wettelijk te verankeren door meer in te zetten op preventie om gezondheidsproblemen te voorkomen en daarbij voor de langere termijn te bekijken wat nodig is en daarmee aan de slag te gaan.

Lees hier de volledige brief.

Recent nieuws