StvdA overhandigt handreiking De overgang en werk aan demissionair minister Van Gennip

Ieder jaar ervaren ruim 170.000 vrouwen dusdanige hinder van overgangsklachten dat het invloed heeft op hun werk. Het doel van de handreiking van de Stichting van de Arbeid, waar de VCP deel van uitmaakt, is om het taboe rondom de overgang te doorbreken en het onderwerp bespreekbaar te maken op de werkvloer. De handreiking is overhandigd aan demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij ook vertegenwoordigers vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij aanwezig waren.

Taboe doorbreken
Er heerst nog steeds een taboe op de overgang. Vrouwen zijn bang voor stigmatisering en discriminatie wanneer zij open over hun klachten zijn. De handreiking bevat praktische tips en informatie voor werkgevers en werknemers om de overgang te herkennen, te bespreken en ermee om te gaan. ‘Door het bespreekbaar te maken kunnen passende maatregelen worden genomen die de werknemer helpen. Ziekteverzuim of uitval kan worden voorkomen waardoor talent behouden blijft’, zegt Sacha Heemskerk, beleidsmedewerker bij de VCP. De VCP heeft bij haar vakorganisaties aandacht gevraagd voor de problematiek en de handreiking.

Meer stappen gezet
Naast de handreiking van sociale partners en ministeries zijn verschillende stappen gezet en acties ondernomen. Zo heeft de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) het voornemen een richtlijn te ontwikkelen voor bedrijfsartsen over overgangsklachten en werk. Om huisartsen te ondersteunen in hun medisch beleid is de NHG-standaard Overgang aangepast. Er wordt onder andere ingegaan op de effectiviteit en de risico’s van behandelingen. Daarnaast is op Thuisarts.nl informatie over de overgang beschikbaar.

Recent nieuws