Verkiezingen: Wat zijn de plannen voor de arbeidsmarkt?

De verkiezingen zijn aanstaande. De VCP heeft op het thema arbeidsmarkt de programma’s doorgenomen en een aantal opvallende voornemens van partijen op een rij gezet. Op de arbeidsmarkt is op advies van sociale partners afgelopen kabinetsperiode een samenhangend pakket aan maatregelen uitgewerkt. Wat stellen de politieke partijen voor? In dit artikel staan we stil bij het arbeidsmarktpakket, het ontslagrecht, loondoorbetaling bij ziekte en voorstellen rond zzp. Een aantal opvallende voorstellen worden hieronder uitgelicht, zodat het kan helpen om uw keuze te maken.

Arbeidsmarktpakket
Veel partijen zijn het erover eens: een contract voor onbepaalde tijd moet de norm zijn. Over hoe je dit bereikt wordt verschillend gedacht. De VVD, D66, CDA en CU willen in ieder geval door met de uitwerking van het arbeidsmarktpakket dat draagvlak heeft van sociale partners. Ook bij andere partijen zien we elementen terug uit het arbeidsmarktpakket. Verschillende partijen doen afwijkende voorstellen op bijvoorbeeld ontslagrecht, loondoorbetaling bij ziekte of positie van zelfstandigen zonder personeel. Wij waarschuwen voor cherry picking uit het arbeidsmarktpakket. Het is een afgewogen pakket met draagvlak vanuit sociale partners. Wij denken dat het uitgewerkte pakket zorgt voor een trendbreuk naar een betere arbeidsmarkt.

Ontslagrecht en ontslagbescherming
Opmerkelijk en verontrustend is dat NSC pleit voor versoepeling van het ontslagrecht. Opmerkelijk voor een partij die bestaanszekerheid hoog in het vaandel zegt te hebben. Onder de kabinetten Rutte is het ontslagrecht bovendien al versoepeld met onder meer de introductie van een extra ontslaggrond. Versoepeling van het ontslagrecht is echt buiten de orde en zou het arbeidsmarktpakket op losse schroeven zetten. GroenLinks-PvdA wil de werknemer juist meer ontslagbescherming geven. Dat willen zij doen door via een hoorzitting de werknemer te horen bij een voorgenomen ontslag.

Loondoorbetaling bij ziekte
NSC, JA21 en SGP pleiten voor bekorting van de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. Dat is op dit moment 104 weken (2 jaar). Uit onderzoek is gebleken dat een bekorting veel nadelen kent. De WIA-instroom neemt toe, verlies van werkgelegenheid en de kosten voor werkgevers zullen stijgen. In het arbeidsmarktpakket is daarom een andere keuze gemaakt door kleinere werkgevers meer duidelijkheid te geven over re-integratieverplichtingen. Werknemers houden recht op twee jaar loondoorbetaling tijdens ziekte en re-integratie. Het is opmerkelijk dat dit opnieuw een thema is, aangezien eerder onderzoek en discussies al hebben bewezen dat het niets oplevert maar de positie van kwetsbare, zieke werknemers alleen maar verslechtert.

Zelfstandigen
De meeste partijen onderschrijven dat de groei van het aantal zelfstandigen te ver is doorgeslagen en dat uitblijven van duidelijkheid, handhaving en fiscale voordelen hier ten grondslag aan liggen. De meeste partijen lijken verder te willen gaan met de door sociale partners uitgewerkte richting. Een enkele partij heeft wat extra punten of kiest een totaal andere weg. BBB gaat een stap verder door maximering van tarieven voor zzp in publieke dienst en stelt voor avond- en weekendtoelagen ook voor zzp te laten gelden. VVD en NSC lijken in te willen zetten op een eigen rechtspersoon voor zzp. De FVD en JA21 lijken volledig de andere kant op te willen met volledige stimulering van zzp en afschaffing van wet DBA en terugbrengen VAR.

Positie VCP

De VCP heeft op verschillende manieren kenbaar gemaakt dat de uitwerking van het arbeidsmarktpakket doorgang moet vinden en geen vertraging moet oplopen. Lees hier de volledige inbreng van de VCP voor de verkiezingsprogramma’s.

Recent nieuws