Teleurstelling van PensioenLab over reactie sector op aanwas jonge pensioenfondsbestuurders

Het PensioenLab is teleurgesteld over het aantal jongeren dat plaats mag nemen aan de bestuurstafel van pensioenfondsen. Ondanks de inzet en toewijding van jonge kandidaten die hebben deelgenomen aan de PensioenLab Academie en nu beschikken over geschiktheidsniveau A en bestuurlijke ervaring, blijven zij geconfronteerd worden met afwijzingen bij sollicitaties naar bestuursfuncties. Terwijl het aantal jongeren in pensioenfondsbesturen de afgelopen jaren afneemt, wordt het merendeel geconfronteerd met hardere eisen op de werkgeverszetels en onafhankelijke zetels, blijkt uit de bevindingen van een interne uitvraag onder afgestudeerden.

“De teleurstelling is groot, omdat we hebben voldaan aan de wensen en eisen van de sector”, zegt Sacha Heemskerk, bestuurslid bij het PensioenLab. “Onze afgestudeerden hebben hard gewerkt om geschiktheidsniveau A en bestuurlijke ervaring te verwerven. We hebben ze klaargestoomd voor deze belangrijke rol in de pensioensector, en nu worden ze nog steeds geweigerd.”

Het PensioenLab biedt jaarlijks een intensief opleidingstraject tot pensioenfondsbestuurder aan jonge professionals tussen de 20 en 35 jaar. Dit omvat een grondige opleiding, stages en begeleiding door experts uit de sector. Inmiddels zijn 24 afgestudeerden in het bezit van de benodigde kwalificaties.

Justine Feitsma, bestuurslid bij het PensioenLab, vult aan: “Jarenlang hielden pensioenfondsen vol dat jongeren niet geplaatst werden in besturen omdat ze niet over niveau A beschikten. Dit zou cruciaal zijn voor de selectie van bestuurders. Het PensioenLab heeft hieraan voldaan, maar nu krijgt driekwart van de jonge sollicitanten te horen dat de fondsen op zoek zijn naar kandidaten met meer ervaring en die beschikken over niveau B.”

Hierover is het PensioenLab verbaasd en teleurgesteld. Morris de Jong, voorzitter van het bestuur van het PensioenLab, roept de sector op om jongeren een kans te geven: “Het potentieel en de inzet van deze kandidaten mag niet over het hoofd worden gezien. We zullen blijven pleiten voor gelijke kansen binnen de pensioensector.” Het PensioenLab blijft zich inzetten voor de ontwikkeling van jong talent en zal zich blijven inspannen om de waarde van deze jonge professionals voor de sector te benadrukken.

“Wij verwachten dat de nog nieuw in te richten taskforce diversiteit vanuit de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie serieus met deze signalen aan de slag gaat, ons hier nauw bij betrekt en in faciliteert. Zodat deze personen op korte termijn wel aan de slag kunnen waarvoor ze zijn opgeleid”, zegt Sacha Heemskerk.

Recent nieuws