Versterk de positie van de mantelzorger

Vandaag is het de Dag van de Mantelzorg. Een belangrijke dag om mantelzorgers extra in het zonnetje te zetten en onze waardering uit te spreken. Mantelzorgers die zorgen voor een ziek familielid, vriend of kennis, zijn onmisbaar voor de samenleving en ons zorgsysteem. “Door het tekort aan zorgpersoneel en de vergrijzing wordt het beroep op mantelzorgers groter. Steeds meer werknemers combineren het werk met de zorg voor een naaste. Het is dan ook nodig om de positie van mantelzorgers te versterken”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Maak het bespreekbaar op de werkvloer
Een kwart van de werknemers combineert het werk met de zorg voor een naaste. In de sector Zorg en Welzijn is dat zelfs 1 op de 3. Het combineren van mantelzorg en werk kan lastig en behoorlijk zwaar zijn. Bijna de helft van de werkende mantelzorgers vindt het moeilijk om het bespreekbaar te maken, terwijl uit onderzoek blijkt dat wanneer mantelzorgers en hun leidinggevenden samen in gesprek gaan, dit bij ruim 8 op de 10 tot een goede oplossing leidt. Op de werkvloer is meer aandacht nodig voor de positie van mantelzorgers en het bespreekbaar maken van de combinatie van werk en mantelzorg.

Ga op zoek naar oplossingen
Flexibele werktijden of thuiswerken kunnen soms al enorm helpen. “Door op zoek te gaan naar oplossingen wordt voorkomen dat werknemers uitvallen of minder uren gaan werken, maar talent behouden blijft. Flexibiliteit helpt om mantelzorgers te ontlasten”, zegt Van Holstein. De behoefte is per persoon verschillend dus maatwerk is van belang. In de Stichting van de Arbeid werken we samen met de Stichting Werk & Mantelzorg aan een inspiratiedocument met concrete tips en praktijkvoorbeelden om mantelzorg bespreekbaar te maken en te komen tot oplossingen.

SER-advies
Volgens de VCP is er meer nodig om de positie van mantelzorgers te versterken. In de SER gaan we met dit onderwerp aan de slag. Veel mantelzorgers hebben bijvoorbeeld te maken met ingewikkelde wet -en regelgeving, veel administratieve lasten en onbegrijpelijke brieven. Ook daar moet een oplossing voor komen. Om hier aandacht voor te vragen heeft de VCP de petitie ‘Stop de #regelkolder’ van MantelzorgNL ondertekend en roept iedereen op de petitie te tekenen.

 

Recent nieuws