Biodiversiteit ook belangrijk voor ondernemers en werkenden

De SER heeft vandaag een handreiking biodiversiteit gepubliceerd. De biodiversiteit gaat in Nederland en de wereld snel achteruit door menselijk handelen. Dit vormt een groot risico voor onze leefbaarheid, het ecosysteem en ons economisch systeem. De handreiking moet ondernemers en werkenden stimuleren om via bedrijfsvoering, de toeleveringsketen, in cao’s en via medezeggenschap bij te dragen aan biodiversiteitsherstel. […]

Aanbeveling over bescherming arbeidsmigranten

De Stichting van de Arbeid, waar de VCP deel van uitmaakt, heeft aanbevelingen gedaan aan decentrale cao-partijen over de uitvoering van het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. De VCP heeft de aanbeveling onder de aandacht gebracht van haar vakorganisaties. Arbeidsmigranten moeten net als andere werkenden verzekerd te zijn van fatsoenlijke behandeling. Misstanden zijn onacceptabel, of het […]

Maand van de medezeggenschap

November is de maand van de medezeggenschap en is bedoeld om aandacht te vragen voor de belangrijke positie die medezeggenschap inneemt in veel organisaties. De VCP maakt graag gebruik van dit momentum, om het belang van goede medezeggenschap nog eens een keer nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Belang van medezeggenschapMedezeggenschap is een belangrijk recht […]

CBS: 1,4 miljoen vakbondsleden in 2023

Op dit moment zijn ongeveer 1,4 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond. Dat zijn er 4 procent minder dan in 2021, meldt het CBS. De afname van het aantal leden in twee jaar tijd was in 2023 kleiner dan in 2021. Het aantal werknemers dat is aangesloten bij de VCP, neemt licht af. Professionals centraalDe […]

Brief Stichting van de Arbeid aan decentrale partijen over passende stagevergoeding

De Stichting van de Arbeid, waarvan de Vakcentrale voor Professionals (VCP) onderdeel uitmaakt, heeft een brief aan decentrale cao-partijen en ondernemingen gestuurd over het bieden van een passende stagevergoeding aan mbo-stagiairs (beroeps opleidende leerweg (bol)). “Het is belangrijk dat stagiairs een passende stagevergoeding krijgen. Hoewel deze aanbeveling voortkomt uit het Stagepact mbo is de aanbeveling […]

Nieuw stelsel om misstanden bij uitzendbureaus aan te pakken

Demissionair minister Van Gennip heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om misstanden op de arbeidsmarkt aan te pakken. Uitzendbureaus en andere bedrijven mogen niet langer zomaar arbeidskrachten ter beschikking stellen. Dat kan alleen nog als er voorafgaand toestemming is verleend, de zogeheten toelating. ‘Een belangrijke stap om misstanden op de arbeidsmarkt aan te […]

Jongeren aan de slag met adviezen voor de pensioensector

Opnieuw gaat er een groep enthousiaste jongeren vanuit Stichting PensioenLab aan de slag met belangrijke vraagstukken op het gebied van pensioenen. Gedurende een paar maanden verdiepen zij zich in een onderwerp die om een antwoord vragen. Aan het eind van het traject presenteren de jongeren hun advies aan de pensioensector. ‘Het is belangrijk jongeren een […]

Klaartje de Boer verlaat de VCP

Klaartje de Boer, onze senior beleidsmedewerker Pensioenen, heeft ons laten weten na 14 jaar een nieuwe uitdaging aan te gaan als senior consultant bij Groen Van Solinge & Partners. Daarmee nemen wij per 1 januari afscheid van een gewaardeerde collega. ”Zij heeft de afgelopen jaren met grote inzet de pensioendiscussie binnen de VCP mede richting […]

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

Op 21 augustus ging de eerste fase van de campagne pensioenduidelijkheid.nl van start. Deze liep tot 10 september. Vandaag is de tweede fase van de campagne gestart, die zal lopen tot 22 oktober. De brede campagne zal een aantal jaren doorlopen. Het hele land zal via verschillende media-uitingen worden geïnformeerd over het feit dat ons pensioenstelsel zal […]